Pastacı -Seviye 4

Anasayfa / Pastacı -Seviye 4

PASTACI BELGELENDİRME PROGRAMI

KAPSAM

Pastacı (Seviye 4 Rev.00) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ VE İLAVE ÖĞRENME ÇIKTILARI

Pastacı (Seviye 4) mesleğinin belgelendirilmesinde, adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir. Zorunlu yeterlilik birimleri ile birlikte adayın başvurabileceği seçeneklerin gruplandırılma alternatifleri aşağıdaki şekildedir:

Alternatif-1: A1, A2, A3 ve B1, B2, B3, B4

Alternatif-2: : A1, A2, A3 ve B1

Alternatif-3: A1, A2, A3 ve B2

Alternatif-4: A1, A2, A3 ve B5

Alternatif-5: A1, A2, A3 ve B1, B2, B3, B4, B5

Belgelendirme:

Pastacı (Seviye 4) mesleğinin belgelendirilmesinde, tüm zorunlu yeterlilik birimleri olan A1, A2, A3 ile birlikte;

-Pastacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-1' in yeterlilik birimlerinden,

-Hamur Ürünleri Yapımcısı Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-2' nin yeterlilik birimlerinden,

-Sütlü Tatlı ve Dondurmacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-3'ün yeterlilik birimlerinden,

-Baklavacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-4'ün yeterlilik birimlerinden, başarılı olması gerekmektedir.

Yukarda tanımlanan herhangi bir alternatife göre yeterlilik belgelerini alan bireyler, bir (1) yıl içerisinde ve mesleğin ulusal yeterliliğinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise diğer alternatiflere başvurduğu takdirde, zorunlu yeterlilik birimlerindeki başarısı geçerli kabul edilip zorunlu yeterlilik birimlerine dair sınavlardan muaf tutularak, başvurduğu alternatife ilişkin seçmeli birim/birimlerden sınava alınırlar.

REFERANS DOKÜMANLAR

13UY0183-4 Pastacı (Seviye 4 Rev.00) Ulusal Yeterliliği, 10UMS0111-4 Pastacı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

1)Online Başvuru

2)Bireysel Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI

1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası, 2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi), 3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler, NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

YAZILI SINAV

A1:6 ,A2:15, A3:15, B1:5 ,B3:5 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorularını içerir. Geçme notu A1:70 A2:70, A3:70, B1: 70, B3:70 puandır. Sınav süresi A1:12 , A2:30, A3:30, B1: 10 B3: 10 dakikadır.Yazılı Sınav Soruları, 13UY0183-4 Pastacı (Seviye 4 Rev.00 ) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

PERFORMANS SINAVI

Sınav süresi B1:150,B2:60,B3:120,B4:60,B5:60 dakikadır. Geçme notu 80 puandır. Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki Pastacı uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında 13UY0183-4 Pastacı (Seviye 4 Rev.00 ) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

TEKRAR SINAV HAKKI

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

-"Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği" veya "Gastronomi" bölümlerinden herhangi birinden lisans mezunu olmak ve meslekle ilgili görev, kadro veya pozisyonlarda en az beş (5) yıl deneyimli olmak,

- "Aşçılık" veya "Pastacılık ve Ekmekçilik" bölümlerinden herhangi birinden ön lisans mezunu olmak ve meslekle ilgili görev, kadro veya pozisyonlarda en az beş (5) yıl deneyimli olmak,

- "Yiyecek ve içecek hizmetleri" alanında öğretmen/eğitmen olarak üç yıl görev yapmış olmak veya "gastronomi" bölümünden mezun olup öğretmen/eğitmen olarak üç yıl görev yapmış olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.

BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ

5 yıl

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl ve ya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

GÖZETİM

--

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com