Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi

Anasayfa / Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi

Ulusal Yeterlilik Sistemi, Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir. 

Avrupa Birliği yeterlilik esaslarıyla uyumlu olarak Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK)’nun görevidir.

UMYS’nin koordinasyonu MYK tarafından sağlanır, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenir. 

Öncelikle iş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla taslak meslek standartları geliştirilir. MYK sektör komitesine sunulan taslaklar yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanır.

Ulusal Meslek Standartı (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

MYK tarafından yayımlanmış UMS’ler için, https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2  tıklayınız.

Meslek standartlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek olan yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla gerçekleşir. Hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilir ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir. UYÇ, Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uyumludur. 

Ulusal Yeterlilik (UY); Yetkilendirilmiş kuruluşlar (Voc-Test merkezleri) sertifika başvurusunda bulunan adaya uygulayacakları sınavları, ulusal yeterliliklerde belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarına ve başarım ölçütlerine göre gerçekleştirir ve puanlandırır.

MYK tarafından yayımlanmış UY’ler için https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama tıklayınız.

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ);
Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan yeterlilik esaslarıdır.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ);
Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlamak için bir karşılaştırma aracı gibi çalışan ve ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan referanstır.

AYÇ’nin temelini sekiz ana yeterlilik seviyesi oluşturmaktadır. Bu seviyeler en temel öğrenme seviyesinden (seviye 1) en üst düzey öğrenme seviyesine (seviye 8) kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com