İnşaat İşçisi Seviye - 2

Anasayfa / İnşaat İşçisi Seviye - 2

KAPSAM

İnşaat İşçisi (Seviye 2, Rev. 00) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1: İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ve A2: Genel İnşaat İşleri zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.

REFERANS DOKÜMANLAR

İnşaat İşçisi (Seviye 2, Rev. 00) Ulusal Yeterliliği (16UY0253-2), İnşaat İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı (15UMS0463-2)

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Onile Başvuru
 • Bireysel Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI

 • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT:Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,

NOT:Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)

 • Sınavlar, teorik (sözlü) ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

YAZILI SINAV:

A1:10 adet soru sorulmaktadır. Sınav süresi 15 dakikadır. Geçme notu 60 puandır.Her biri eşit puana sahip sözlü soruları içerir.

Sözlü Sınav Soruları, İnşaat İşçisi (Seviye 2) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir.

Sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

PERFORMANS SINAVI:

Sınav süresi A2:75 dakikadır. Geçme notu 70 puandır. Performans sınavları, adayın, kendisine yöneltilen talimatı uygulaması sırasında İnşaat İşçisi (Seviye 2) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

TEKRAR SINAV HAKKI:

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

 • İlgili alanda öğretim üyesi olmak,
 • İnşaat işlerinde en az 3 yıl mühendis/mimar veya teknik öğretmen olarak çalışmış olmak,
 • İnşaat işlerini kapsayan meslek alanında Meslek Yüksek Okulu mezunu olup, bu alanda en az 7 yıl çalışmış olmak,
 • İnşaat işlerini kapsayan meslek alanında Meslek Lisesi mezunu olup, inşaat işlerinde en az 10 yıl süreyle çalışmış olmak,

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından Mesleki Yeterlilik Sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

5 yıl

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 • 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı vb.) sunmak,
 • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

GÖZETİM

--

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com