İplik Bitim İşleri Operatörü - Seviye 2

Anasayfa / İplik Bitim İşleri Operatörü - Seviye 2

Kapsam

İplik Bitim İşleri Operatörü(Seviye 2 Rev.01) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler, A2: Kalite Yönetim Sistemi ve A3: Makine Hazırlık, Takip, Kontrol ve Boşaltma İşlemleri zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Referans Dökümanlar

İplik Bitim İşleri Operatörü(Seviye 2 Rev.01) Ulusal Yeterliliği), İplik Bitim İşleri operatörü Ulusal Meslek Standardı  (09UMS0030-2)

Belgelendirme Başvurusu Ön Şartları

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilmesi için teorik bilgi sınavından başarılı olması gerekir.

Belgelendirme Başvuru Yönetimi

  1. Online Başvuru
  2. Bireysel Başvuru

Başvuru Evrakları

  1. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
  3. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,

NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

Sınav Bilgileri Genel

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.

Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

Yazılı Sınav

A1:8,A2:5,A3:30 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her soru eşit puandır. Sınav süresi A1:12,A2:8,A3:30 dakikadır.Geçme notu 50 puandır.

Yazılı Sınav Soruları, İplik Bitim İşleri Operatörü(Seviye 2 Rev.01) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

Performans Sınavı

Sınav süresi 60 dakikadır. Geçme notu 70 puandır.Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projelerdeki iplik bitim uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında İplik Bitim İşleri Operatörü(Seviye 2 Rev.01) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır.Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

Tekrar Sınav Hakkı

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

Değerlendirici Ölçütleri

Ölçme ve değerlendirme konusunda bilgili olması gereken değerlendiricilerin aşağıdaki alternatiflerden en az birini sağlıyor olması gerekmektedir.

  1. İplik üretim işleriyle ilgili en az 3 yıl deneyim sahibi ve akademik personel veya üniversitelerin tekstille ilgili birimlerinden mezun mühendis, eğitmen ya da tasarımcı olmak.
  2. İplik üretim işleriyle ilgili en az 5 yıl deneyim sahibi ve meslek yüksek okullarının iplikle ilgili bölümlerinden mezun tekniker olmak.
  3. İplik üretim işleriyle ilgili en az 7 yıl deneyim sahibi ve daha önce gerçekleştirilen en az 5 grubun yeterlilik sınavında “yardımcı değerlendirici” olarak görev almış, değerlendiriciler tarafından yeterliliği onaylanmış ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak.

Belge Geçerlilik Süresi

5 yıl.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerledirmede Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl ve ya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı vb.) sunmak,
  2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim

--

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com