Bulaşıkhane Görevlisi -Seviye 2

Anasayfa / Bulaşıkhane Görevlisi -Seviye 2

BULAŞIKHANE GÖREVLİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI

KAPSAM

22UY0500-2 Bulaşıkhane Görevlisi Seviye 2 (Rev.00 ) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

REFERANS DOKÜMANLAR

22UY0500-2 Bulaşıkhane Görevlisi Seviye 2 (Rev.00 ) Ulusal Yeterliliği

10UMS0114-2 Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

1)Online Başvuru

2)Bireysel Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI

1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası, 
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi), 
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler, 
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. 
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. 
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

YAZILI SINAV (T1)

A1:15 kapalı uçlu sözlü sınav soruları içerir. Geçme notu A1:60 puandır. Sınav süresi A1:30 dakikadır.
Yazılı Sınav Bulaşıkhane Görevlisi Seviye 2 (Rev.00 ) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez. 

PERFORMANS SINAVI

Sınav süresi A2:80 dakikadır. Geçme notu 70 puandır. Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki Bulaşıkhane Görevlisi uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Bulaşıkhane Görevlisi Seviye 2 Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

TEKRAR SINAV HAKKI

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

- Yaygın ve örgün eğitim kurumlarında “turizm otelcilik”, “gastronomi” veya “aşçılık” bölümlerinden herhangi birinde eğitmen/öğretmen/öğretim üyesi/öğretim görevlisi olarak en az 1 yıl çalışmış olmak.

-Yükseköğretim kurumlarının “turizm otelcilik”, “gastronomi”, “aşçılık” lisans bölümlerinden mezun olup alanda en az 1 yıl deneyimli olmak,

-Yükseköğretim kurumlarının “turizm otelcilik”, “gastronomi”, “aşçılık” ön lisans bölümlerinden mezun olup alanda en az 3 yıl deneyimli olmak,

-Turizm meslek liselerinin “yiyecek içecek hizmetleri mutfak dalı” veya “turizm otelcilik alanı mutfak dalı” bölümlerinden mezun olup alanda en az 5 yıl deneyimli olmak,

-En az Aşçı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine veya denk bir belgeye sahip olup en az 7 yıl deneyimli olmak.

-Yiyecek içecek hizmetleri sektörü mutfak alanında Aşçı olarak en az 10 yıl deneyimli olmak, Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart (lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.

BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ

5 yıl

 

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

GÖZETİM

--

 


 

 

 

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com