Ön Büro Görevlisi - Seviye 4

Anasayfa / Ön Büro Görevlisi - Seviye 4

ÖN BÜRO GÖREVLİSİ SEVİYE 4 BELGELENDİRME PROGRAMI

KAPSAM

Ön Büro Görevlisi (Seviye 4 Rev.01 ) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

REFERANS DOKÜMANLAR

12UY0078-4 Ön Büro Görevlisi (Seviye 4 Rev.01 )Ulusal Yeterliliği, 10UMS0067-4 Ön Büro Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

1)Online Başvuru

2)Bireysel Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI

1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası, 2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi), 3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler, NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

YAZILI SINAV (T1)

A1:15 ,A2:10, A3:10 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorularını içerir. Geçme notu A1:70 A2:70, A3:70 puandır. Sınav süresi A1:23, A2:15,A3:15 dakikadır.Yazılı Sınav Soruları Ön Büro Görevlisi (Seviye 4 Rev.01 ) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

PERFORMANS SINAVI

Sınav süresi A3:60 dakikadır. Geçme notu 80 puandır. Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki Ön Büro Görevlisi uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında 12UY0078-4 Ön Büro Görevlisi Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

TEKRAR SINAV HAKKI

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ

Sınav Değerlendiriciler, aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip olmalıdırlar:

- İlgili alanda en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

- Turizm meslek liselerinde öğretmen olarak en az 5 yıl görev yapmış/yapıyor olmak.

- Üniversitelerin turizm bölümlerinden lisans mezunu olmak ve turizm sektöründe en az 2 yıl ön büro

yöneticisi olarak görev yapmış/yapıyor olmak,

- Üniversitelerin turizm bölümlerinden ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl ön büro yöneticisi

olarak görev yapmış/yapıyor olmak

- Turizm meslek lisesi mezunu olup, en az 6 yıl ön büro yöneticisi olarak görev yapmış/yapıyor olmak

ve en az 2 yıl alanında eğiticilik deneyimine sahip olmak.

-Turizm sektöründe en az 8 yıl ön büro yöneticisi olarak görev yapmış/yapıyor olmak ve en az 2 yıl

alanında eğiticilik deneyimine sahip olmak.

Yabancı dil yeterlilik biriminin ölçme ve değerlendirmesi sırasında görev alacak değerlendiricilerin en

az lisans mezunu olması ve Avrupa dil portfolyosunda yer alan dil yeterliliği ölçütlerine göre ilgili

yabancı dilde aşağıdaki düzeylerde olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

-A1 ve A2 seviyelerinin ölçme ve değerlendirmesinde görev alacak değerlendiricilerin en az B1

düzeyinde olması,

-B1-B2-C1 seviyelerinin ölçme ve değerlendirmesinde görev alacak değerlendiricilerin en az C1

düzeyinde olması,

-C2 seviyesinin ölçme ve değerlendirmesinde görev alacak değerlendiricilerin en az C2 düzeyinde

olması.

BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ

5 yıl

 

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl ve ya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

GÖZETİM

--

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com