Barista (Kahve Bar Görevlisi) - Seviye 4

Anasayfa / Barista (Kahve Bar Görevlisi) - Seviye 4

BARİSTA (KAHVE BAR GÖREVLİSİ) BELGELENDİRME PROGRAMI

KAPSAM

Barista ( Kahve Bar Görevlisi)(Seviye 4 Rev.01) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında Barista ( Kahve Bar Görevlisi)mesleklerinin zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.

REFERANS DOKÜMANLAR

15UY0216-4 Barista ( Kahve Bar Görevlisi)(Seviye 4 Rev.01) Ulusal Yeterliliği,

10UMS0048-4 Bar Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

19UMS0718-4 Çiğ Süt Toplama ve Depolama Sorumlusu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

1)Online Başvuru

2)Bireysel Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI

1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası, 2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi), 3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler, NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

YAZILI SINAV

A1:15 ,A2:5 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorularını içerir. Geçme notu A1:70 A2:70 puandır. Sınav süresi A1:30 , A2:10 dakikadır. Yazılı Sınav Soruları, 15UY0216-4 Barista ( Kahve Bar Görevlisi)(Seviye 4 Rev.01) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

PERFORMANS SINAVI

Sınav süresi A2:10 A3:40 A4:10 dakikadır. Geçme notu 80 puandır. Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki Barista ( Kahve Bar Görevlisi) uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında 15UY0216-4 Barista ( Kahve Bar Görevlisi)Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

TEKRAR SINAV HAKKI

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ

Değerlendiriciler, Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektöründeki Ulusal Meslek Standardında öngörülen görevleri gerçekleştirebilecek yetkinlikte olmalıdır. Bu kişilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

a) Yiyecek-İçecek Sektöründe Barista alanında yetişerek en az 3 yıl yönetici olarak hizmet vermiş olmak ve Barista eğitim belgesine sahip olmak.

b) Barista (Kahve Bar Görevlisi) alanında en az 3 yıl eğitmen pozisyonunda çalışmış ve Barista eğitim belgesine sahip olmak olmak.

c) Yükseköğretim veya ortaöğretim Kurumlarında servis alanında en az 3 yıl teorik ve uygulamalı eğitim vermiş olmak.

d) Yiyecek İçecek Sektöründe en az 3 yıl yönetici olarak görev yapmış olmak ve barista eğitim belgesine sahip olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olmak ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvence konularında eğitim sağlanmalıdır.

BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ

5 yıl

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl ve ya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

GÖZETİM

--

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com