Ön İplik Operatörü - Seviye 3

Anasayfa / Ön İplik Operatörü - Seviye 3

Kapsam

Ön İplik Operatörü(Seviye 3  Rev.02) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite zorunlu ve B1 - Harman Hallaçta Elyaf İşleme, B2 - Tarak Şeridi Üretimi,  B3 - Cer Şeridi Üretimi, B4 - Çekme Bandı Üretimi , B5 - Penye Vatkası Üretimi , B6 - Penye Şeridi Üretimi , B7 - Penyöz Bandı Üretimi , B8 - Fitil Üretimi , B9 - Finisör Fitil Üretimi seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Referans Dökümanlar

 Ön iplik  Operatörü(Seviye 3 Rev.02) Ulusal Yeterliliği),  Ön İplik operatörü Ulusal Meslek Standardı  (09UMS0033-3)

Belgelendirme Başvurusu Ön Şartları

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır

Belgelendirme Başvuru Yönetimi

 1. Online Başvuru
 2. Bireysel Başvuru

Başvuru Evrakları

 1. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 3. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,

NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

Sınav Bilgileri Genel

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.

Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

Yazılı Sınav

A1:20,B1:15,B2:15,B3:15,B4:15,B5:15,B6:15,B7:15,B8:15,B9:15 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her biri eşit sınav soruları içerir. Geçme notu 60 puandır.Sınav süresi A1:30,B1:15,B2:23,B3:23,B4:23,B5:23,B6:23,B7:23,B8:23,B9:23 dakikadır.

Yazılı Sınav Soruları, Ön İplik Operatörü(Seviye 3  Rev.02) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

Performans Sınavı

Sınav süresi B1:30,B2:30,B3:30,B4:30,B5:30,B6:30,B7:30,B8:30,B9:30 Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projelerdeki ön iplik operatörü uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Ön İplik Operatörü(Seviye 3  Rev.02) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

Tekrar Sınav Hakkı

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

Değerlendirici Ölçütleri

Mesleğin ölçme değerlendirme uygulamalarında görev alacak değerlendiriciler aşağıdaki koşullardan en az birini karşılamalıdırlar;

 • Tekstil teknolojisi uygulamalarında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak koşuluyla üniversitelerin tekstille ilgili bölümlerinde akademik personel veya üniversitelerin tekstille ilgili bölümlerinden mezun mühendis, eğitmen ya da tasarımcı olmak.
 • Tekstil teknolojisi uygulamalarında en az 5 yıl deneyim sahibi ve meslek yüksekokullarının iplikle ilgili bölümlerinden mezun tekniker olmak.
 • Tekstil teknolojisi uygulamalarında en az 7 yıl deneyim sahibi ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak koşuluyla ilgili yeterliliğin en az 5 adet performansa dayalı sınavının ölçme ve değerlendirmesinde sınav yapıcının yanında görev almış ve yetkinliği onaylanmış olmak.
 • Tekstil teknolojisi uygulamalarında ustalık belgesine sahip olup en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
 • Ön İplik Operatörü (Seviye 3) ve Ön İplik Operatörü (Seviye 4) MYK belgesine sahip olup en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak. (MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişi belgesinde yer alan birimlerde değerlendirici olarak görev alabilir)
 • Tekstil teknolojisi uygulamalarında Usta öğretici belgesine sahip olup en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve ölçme değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere ilgili alanda sınav& belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(ları), ölçme değerlendirme ve ölçme– değerlendirmede kalite güvencesi, İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

Belge Geçerlilik Süresi

5 yıl.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerledirmede Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl ve ya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim

--

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com