Makine Montajcısı - Seviye 3

Anasayfa / Makine Montajcısı - Seviye 3

Kapsam

Makine Montajcısı (Seviye 3, Rev. 01) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında Makine Montajcısı mesleklerinin A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite, A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı A3: Makine Montajı zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Referans Dökümanlar

12UY0105-3 Makine Montajcısı (Seviye 3, Rev. 01) Ulusal Yeterliliği 12UMS0221-3 Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal meslek standardı.

Belgelendirme Başvurusu Ön Şartları

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

Belgelendirme Başvuru Yönetimi

 1.  Online Başvuru
 2.  Bireysel Başvuru

Başvuru Evrakları

 1. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 3. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,

NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

Sınav Bilgileri Genel

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.

Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

Yazılı Sınav

A1:23,A2:17,A3:15 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorularını içerir. Geçme notu 60 puandır.Sınav süresi A1:23,A2:17,A3:15 dakikadır.

Yazılı Sınav Soruları, Makine Montajcısı (Seviye 3, Rev. 01) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

Performans Sınavı

Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki Makine Montaj uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Makine Montajcısı (Seviye 3, Rev. 01) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

Tekrar Sınav Hakkı

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricinin aşağıdaki alternatiflerden en az birini sağlıyor olması gerekmektedir:

 • Makine, imalat veya otomotiv alanlarında makine montaj işlemleri ile ilgili öğretmen/öğretim görevlisi/eğitmen olarak üç (3) yıl eğitim vermiş olmak,
 • Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin makine, imalat veya otomotiv bölümlerinden birinden mezun, makine montajı alanında en az üç (3) yıl mesleki deneyime sahip olmak,
 • Teknik Eğitim Fakültelerinin makine veya otomotiv programlarından mezun, makine montajı alanında en az üç (3) yıl mesleki deneyime sahip olmak,
 • Meslek yüksekokullarının makine veya otomotiv ile ilgili bölümlerinden mezun makine montajı alanında en az beş (5) yıl deneyime sahip olmak,
 • Meslek Liselerinin makine veya otomotiv bölümlerinden mezun veya ustalık belgesine sahip ve makine montajı alanında en az yedi (7) yıl mesleki deneyim sahibi olmak,
 • Makine Montajcısı (Seviye 4) MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip ve makine montajı alanında en az on (10) yıl mesleki deneyim sahibi olmak. Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.

Belge Geçerlilik Süresi

5 yıl.

Belge Yenilemedeuygulanacak Ölçmedeğerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 • 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim

--

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com