Makine Bakımcısı - Seviye 5

Anasayfa / Makine Bakımcısı - Seviye 5

Kapsam

Makine Bakımcı (Seviye 5, Rev. 03), Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında meslek ile ilgili A1: : İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite,A2: Makine Kurulumu zorunlu ve B1: Önleyici Bakım , B2:Düzeltici Bakım seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Referans Dökümanlar

Makine Bakımcı (Seviye 5, Rev. 03),Ulusal Yeterliliği (10UY0002-5), 09UMS0010-5 Mekanik Bakımcı (Seviye 5)

Belgelendirme Başvurusu Ön Şartları

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

Belgelendirme Başvuru Yönetimi

 1. Online Başvuru
 2. Bireysel Başvuru

Başvuru Evrakları

 • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,

NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

Sınav Bilgileri Genel

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.

Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

Yazılı Sınav

A1:20,A2:10,B1:37,B2:29 B2:12(yapılandırılmış sınav) adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorularını içerir. Geçme notu 60 puandır. Sınav süresi A1:30,A2:15,B1:56,B2:44 ,B2:18(yapılandırılmış sınav) dakikadır.

Yazılı Sınav Soruları, soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

Performans Sınavı

Sınav süresi A2:60 , B1: 60 , B2:40  dakikadır.Geçme notu 80 puandır.Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki Makine Bakım uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Makine Bakımcı (Seviye 5) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır.Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

Tekrar Sınav Hakkı

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricinin aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekmektedir.

 1. Mühendislik fakültelerinin makine, otomotiv, tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği, gemi makineleri mühendisliği ve uçak mühendisliği programından mezun mühendis olmak ve en az 3 yıl makine bakım faaliyetlerinde görev almak.
 2. Mühendislik, teknoloji veya teknik eğitim fakültelerinin makine, otomotiv, programından mezun teknik öğretmen olmak ve en az 3 yıl makine bakım alanında eğitim vermiş olmak.
 3. Meslek yüksekokullarının makine, otomotiv, mekatronik ve kalıp ön lisans programlarında mezun ve en az 5 yıl makine bakım sorumluluğunu üstlenmiş olmak.
 4. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun veya Makine Bakımcı Seviye 5 yeterlilik belgesi sahibi ve en az 10 yıl makine bakım sorumluluğunu üstlenmiş olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.

Belge Geçerlilik Süresi

5 yıl. 

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerledirmede Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı) sunmak,
 2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Gözetim

---

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com