İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3

Anasayfa / İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3

Kapsam

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3, Rev. 01) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması ve A2: İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Referans Dökümanlar

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3, Rev. 01) Ulusal Yeterliliği (12UY0056-3), İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0158-3).

Belgelendirme Başvurusu Ön Şartları

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmak ve yapılacak işe uygunluğunu belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.  (yüksekte çalışabilir belgesi)

Belgelendirme Başvuru Yöntemi

 1. Online Başvuru
 2. Bireysel Başvuru

Başvuru Evrakları

 • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
 • İlgili mevzuatın şartlarını karşılayan ve yapılacak işe uygunluğu gösterir sağlık raporu.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1. 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD bilgi alınız.

Genel Sınav Bilgileri

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

Yazılı Sınav

 • A1:23, A2:47 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma türü soruları içerir. Geçme notu 60 puandır. Sınav süresi A1:34 , A2:70 dakikadır.
 • Yazılı Sınav Soruları, İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir.
 • Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

Performans Sınavı

 • 4 kişilik proje sınav süresi A1:30 , A2:90  dakikadır.
 • 2 kişilik proje sınav süresi A1:30 , A2:120 dakikadır. 
 • Geçme notu 80 puandır.
 • Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki iskele kurulum uygulamasını gerçekleştirmeleri sırasında İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır.
 • Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

Tekrar Hakkı Sınavı

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

Değerlendirici Ölçütleri

Mesleki Yeterlilikler Sistemi kapsamında değerlendiricinin aşağıdaki alternatiflerden enaz birini sağlıyor olması gerekmektedir:

 • İnşaat alanı dalından mezun ve ilgili alanda öğretim üyesi olmak,
 • İnşaat alanı dalından mezun ve ilgili sektörde en az 3 yıl mühendis veya teknik öğretmen olarak çalışmış olmak,
 • İskele işleri meslek alanında tekniker olarak en az 7 yıl çalışmış olmak,
 • Meslek lisesi mezunu olup iskele işlerinde en az 10 yıl süreyle çalışmış olmak,
 • Geçerli mevzuata uygun olmak koşuluyla MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olup İskele işlerinde en az 10 yıl süreyle çalışmış olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından Mesleki Yeterlilik Sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.

Belge Geçerlilik Süresi

5 yıl.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim

--

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com