Alüminyum Kaynakçısı - Seviye 3

Anasayfa / Alüminyum Kaynakçısı - Seviye 3

Kapsam

Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, B1: Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) Alüminyum (131) ve  B2: Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG) - Alüminyum (141) zorunlu  ve seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Referans Dökümanlar

Alüminyum Kaynakçı (Seviye 3, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği (11UY0014-3), TS EN ISO 9606-2 STANDARDI: Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları

Belgelendirme Başvurusu Ön Şartları

Başvuru için asgari şart, 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

Belgelendirme Başvuru Yönetimi

 1. Online Başvuru
 2. Bireysel Başvuru

Başvuru Evrakları

 1. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 3. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,

NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için BELGEMOD 'tan bilgi alınız.

Sınav Bilgileri Genel

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.

Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili Birim Başarı Belgesi verilir.

Yazılı Sınav

A1:10,B1:10,B2:10 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorularını içerir. Sınav süresi A1:10,B1:10,B2:10 dakikadır. Geçme notu A1:60,B1:50,B2:50 puandır.

Yazılı Sınav Soruları, Alüminyum Kaynakçı (Seviye 3, Rev. 02) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

Performans Sınavı

Sınav süresi B1:30,B2:30 dakikadır. Geçme notu:80 puandır. Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projedeki Alüminyum Kaynakçı uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Alüminyum Kaynakçı (Seviye 3, Rev. 02) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır.Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

Tekrar Sınav Hakkı

Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricinin aşağıdaki koşullardan en az bir tanesini sağlaması gerekmektedir.

 • Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) kurallarına göre kaynak mühendisi (IWE), kaynak teknikeri (IWT), kaynak uzmanı (IWS), kaynak inspektörü (IWI) olmak ve 1 yıl iş deneyimine sahip olmak
 • Metal teknik öğretmeni, metal teknolojileri ile ilgili öğretim elemanı ve metalürji ve malzeme mühendisi, makine mühendisi olması kaydıyla kaynak uygulamaları alanında 3 yıl iş deneyimine sahip olmak ve/veya eğitim vermek
 • Meslek yüksekokullarının metal teknolojileri, kaynak, makine alanlarıyla ilgili bölümlerden mezun olup kaynak uygulamaları alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslar arası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

Belge Geçerlilik Süresi

2 yıl.

Belge Yenilemede Uuygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

Gözetim

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

 1. Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.
 2. Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,
 3. Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

 

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com