MYK Belgesi Çeşitleri

Anasayfa / MYK Belgesi Çeşitleri

MYK Belgesi Çeşitleri

Mesleki Yeterlilik Belgesi, kişilerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartların sağlanmış olması halinde sahip olabilecekleri bir belgedir. MYK belgesi çeşitleri çok sayıda branş için alınabilir. Ancak hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık, avukatlık, mühendislik (Avrupa Birliği'nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler) gibi en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır; bunların dışındaki tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Bir meslekte MYK belgesi çeşitleri içerisinden birini almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaktadırlar. Belgemod alanında uzman kadrosuyla belge almak isteyen adaylar için hizmet vermektedir. Ülkemizde MYK belgesine tâbii meslek gruplarından bazıları aşağıda sıralandığı gibidir; 


Tesisatçı MYK Belgesi 

Tesisatçı MYK belgesi; yapılarda ve mekanlarda ısıtma, soğutma, tesisat döşenme, bakım onarımlarını yapma yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim belgesi dalıdır. Tesisatçı MYK belgesi sahibi olan kişiler yapı türleri, yapıları oluşturan bileşenleri tesisat yapı elemanlarının uyumunu bilir. Ve bu yeterliliğe sahiptir. Çizim araç gereçleri ile teknik resim kuralları çerçevesinde perspektif çizim yapabilirler. MYK Belgesi çeşitleri içerisinde tesisatçı MYK belgesi sahibi olan kişiler gerekli donanıma sahip malzemeleri tanır, birleştirir ve projeye göre boru montajı yapar. Oksi-asetilen, elektrik ark kaynakçılığını standartlara göre kaynak yapar, elektriğin temel kanunlarını uygulayabileceği konularının yeterlikleri bilir. Alternatif enerji kaynaklarına ilişkin myk belgesi çeşitleri ve kullanım alanları, çalışma prensipleri konularına hakimdir. Sıhhî tesisat işlerini belli standartlara uygun şekilde yapar. Çizim takımları ile projeye uygun tesisat resmi çizer. Gerekli donanım ile standartlara göre merkezi ısıtma, sıcak su elde etme sistemlerinin tesisatını yapar. Tesisat projelerinden maliyet hesabı çıkarır.

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.


Kaynakçı MYK Belgesi

Kaynakçı MYK belgesi; kaynak işlemiyle imalatın yapılmasını ve kalitesini güvence altına almayı sağlayan önemli bir husustur. Kaynakçı MYK belgesi sayesinde kaynakçıların yetkinlik düzeyleri ve bilgi birikimleri kontrol altında tutulmaktadır. Bu sebeple, kaynaklı imalat içeren faaliyetlerin neredeyse tamamında MYK belgeli kaynakçı çalıştırılması bir zorunluluktur. Bu zorunluluk farklı etkenlere dayanabilir; yasal zorunluluklar, müşteri talepleri vb. buna bağlı olarak, kaynakçıların aşağıdaki sertifikalardan birine veya birkaçına sahip olması gerekmektedir.

 • Çelik kaynakçı MYK belgesi 
 • Uluslararası çelik kaynakçı MYK belgesi
 • Doğalgaz çelik boru kaynakçısı MYK belgesi
 • Kaynak operatörü MYK belgesi
 • Direnç kaynak ayarcısı operatörü MYK belgesi
 • Kaynak operatörü MYK belgesi
 • Uluslararası kaynak operatörü MYK belgesi
 • Uluslararası plastik kaynakçısı MYK belgesi

Başvuru için gerekli belgeler; 

 • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.


İnşaat İşçisi MYK Belgesi

İnşaat işçisi MYK belgesi sayesinde kişilere inşaat işlerinde yetkinlik ve yeterlilik kazanımı sağlanmış olur. İnşaat işçisi MYK belgesi sahibi olan kişiler aşağıda belirtilen unsurlarda yetkinlik ve donanım kazanmış olur.

 • Yapılacak işlerle ilgili uyması gereken emniyet tedbirlerini belirler.
 • Çalışma ortamının düzenlenmesi ile ilgili yapması gerekenleri belirler.
 • Yapılacak işlerle ilgili alınan emniyet tedbirlerine uyar.
 • Kalıp işlerinde, kalıpçı ustalarına yardım eder.
 • Betonarme demirciliği işlerinde, demirci ustalarına yardım eder.
 • Beton döken görevlinin nezaretinde görevliye yardım eder.
 • Duvar ustalarının nezaretinde, duvar işlerinde yardımcı olmak.
 • Sıva ustalarına yardım etmek.
 • Şantiyelerde düzenlenen meslek içi eğitim faaliyetlerine katılmak.
 • Şantiyedeki düşey ve yatay taşıma işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Şantiyeye gelen malzemelerin taşınmasını sağlamak.
 • Kaba inşaat işlerinde fen adamlarına ve ustalarına yardımcı olmak.
 • İnce inşaat işlerinde ustalara ve fen adamlarına yardımcı olmak.

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 yıldır. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 • 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
 • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
 • Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


Tekstil Operatörü MYK Belgesi

25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ gereği tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında “Mesleki Yeterlilik Kurumu” tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi mecburi hale getirilmiştir. Bu tebliğin yayınlanmasından sonraki 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ilgili çalışanlar ilgili mesleklerde çalıştırılamamaktadır. Tekstil sektöründe iplik ve tekstil terbiye işlemlerini kapsayacak şekilde 6 farklı meslekte MYK Meslek Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu meslekler; Ön İplik Operatörü, İplik Eğirme Operatörü, İplik Bitim İşlemleri Operatörü, Ön Terbiye Operatörü, Boyama Operatörü, Bitim İşlemleri Operatörü şeklindedir.

Bu mesleklere sahip tekstil sektörü çalışanları, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarına girip başarılı olmak zorundadırlar. Belgeye sahip olmayan personel çalıştırılması durumunda ise ilgili firma aylık olarak belgesiz her bir çalışan için ceza ödemek zorunda kalacaktır.

 

Servis Şoförü MYK Belgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 25 Ekim 2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği tarafından yapılan uyarınca okul servis araçlarını kullanacak şoförlerin servis aracı şoförü mesleki yeterlilik belgelerine sahip olma şartı getirildi. Yayınlanan yönetmeliğin 9. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendi uyarınca okul servis araçlarını kullanacak kişilerin MYK belgesine sahip olması gerekmektedir. Servis aracı şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

Başvuru için gereken evraklar; 

 • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
 • Başvuru ön şartları başlığı altına sıralanan belge ve bilgiler.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

HAKKIMIZDA
Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş. Alanında uzman kadromuzla belge almayan kimse kalmasın diye Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinde kısa sürede söz sahibi olan kuruluşumuz; İnşaat , Metal, Makine , Enerji Tekstil, Mobilya, Ticaret ve Ulaştırma Sektörlerinde çalışanların belgelendirmesi, Uluslararası platforma da rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuştur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İvedik OSB Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1360. Sok. No: 4 Ostim/Yenimahalle / ANKARA

Telefon
+90(312) 394 07 79
+90(312) 394 34 10
+90 (553) 794 07 78

E-Posta
info@belgemod.com